Το όραμά μας

Όραμα της σχολικής κοινότητας του 3ου ΔΣ Ραφήνας είναι, με τις  ενέργειες, πρωτοβουλίες, δράσεις, συνεργασίες και καινοτομίες όλων μας, να διαμορφώσουμε: 

  • Ένα σχολείο που μαθαίνει τα παιδιά πώς να μαθαίνουν
  • Ένα σχολείο που νοιάζεται για τη σωματική και ψυχική ασφάλεια των παιδιών
  • Ένα σχολείο που σέβεται τις ιδιαιτερότητες και τους ρυθμούς των παιδιών
  • Ένα σχολείο που κάνει πράξη και βίωμα τα δημοκρατικά ιδεώδη
  • Ένα σχολείο που καλλιεργεί την υπευθυνότητα και την αλληλοβοήθεια και στηρίζεται στη συλλογική προσπάθεια
  • Ένα σχολείο με κοινωνικές ευαισθησίες
  • Ένα σχολείο που προάγει την αγάπη, τον αλληλοσεβασμό, τη φιλία και την ευγενή άμιλλα
  • Ένα σχολείο που εμπνέει αυτοσεβασμό, αυτοπειθαρχία και αυτοβελτίωση
  • Ένα σχολείο που απαντά στις προκλήσεις και στις καινοτομίες
  • Ένα σχολείο που έχει περιβαλλοντικές ανησυχίες και θέσεις που προάγουν την αειφόρο ανάπτυξη