Σχολικός Κανονισμός 2023-2024

Διαβάστε τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του 3ου ΔΣ Ραφήνας για το σχολικό έτος 2023-2024

Παλαιότεροι Κανονισμοί Λειτουργίας

Διαβάστε τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του 3ου ΔΣ Ραφήνας για το σχολικό έτος 2022-2023