Διαδραστικοί Πίνακες

Τον Ιανουάριο 2018 τοποθετήθηκαν 13 Διαδραστικοί Πίνακες σε όλες τις αίθουσες διδασκαλίας (12) και στην αίθουσα Χημείου (1) του 3ου Δ.Σ. Ραφήνας.

Οι Διαδραστικοί Πίνακες είναι ευγενική δωρεά του κυρίου Αθανάσιου Μαρτίνου, τον οποίον ευχαριστούμε θερμά!